Sklep (posredovanje poročil o redni turistični taksi)

Predpisi, na katere predpis vpliva