Odlok o spremembi Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Bohinj

Predpisi, na katere predpis vpliva