Popravek sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Bohinj

Predpisi, na katere predpis vpliva