Številka 8/2017

1. 12. 2017 1861
Statut Občine Bohinj – uradno prečiščeno besedilo (UPB1) (Številka 8/2017)
Status: Uradno prečiščeno besedilo
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 23.11.2017
Začetek veljavnosti: 16.12.2017
Tip objave: Statut
Vsebina: Statut občine
Poslovnik Občinskega sveta Občine Bohinj – uradno prečiščeno besedilo (UPB1) (Številka 8/2017)
Status: Uradno prečiščeno besedilo
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 23.11.2017
Začetek veljavnosti: 16.12.2017
Tip objave: Poslovnik
Vsebina: Poslovnik občinskega sveta
Obvezna razlaga točk 1, 4 in 24 preglednice 4 v 60. členu Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Bohinj (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 4/16, 11/16, 4/17) (Številka 8/2017)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 23.11.2017
Začetek veljavnosti: 02.12.2017
Tip objave: Drugo
Vsebina: Občinski prostorski načrti (OPN)