Pravilnik o spremembah Pravilnika za vrednotenje letnega programa športa v Občini Bohinj

Predpisi, na katere predpis vpliva