Številka 6/2020

24. 6. 2020 537
Rebalans I proračuna Občine Bohinj za leto 2020 (Številka 6/2020)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 18.06.2020
Začetek veljavnosti: 25.06.2020
Konec veljavnosti: 31.12.2020
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Odlok o ukrepih za omilitev posledic epidemije Covid-19 na področju gospodarstva v občini Bohinj (Številka 6/2020)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 18.06.2020
Začetek veljavnosti: 25.06.2020
Konec veljavnosti: 30.11.2020
Tip objave: Odlok
Vsebina: Ostalo
Odlok spremembah in dopolnitvah odloka o postopku sofinanciranja letnega programa športa v Občini Bohinj (Številka 6/2020)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 18.06.2020
Začetek veljavnosti: 25.06.2020
Tip objave: Odlok
Vsebina: Šport