Občinski podrobni prostorski načrt za EUP UK-3 - Hotel in Vila Zlatorog

2. 3. 2020 2565
Stališča do pripomb in predlogov
Klikni tukaj za prikaz prilog
Predlog OPPN
Klikni tukaj za prikaz prilog