Občinski podrobni prostorski načrt za hotel Zlatorog v Ukancu, za del enote urejanja prostora UK-3

4. 6. 2020 865