Javno naznanilo o javni predstavitvi predloga izhodišč za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta za EUP UK-3 – Hotel in Vila Zlatorog

2. 3. 2020 601
02.03.2020
Javna naznanila in razgrnitve
17.03.2020 do 23:59