Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka OPPN za hotel Zlatorog v Ukancu za del enote urejanja prostora UK-3

7. 5. 2021 328
07.05.2021
Javna naznanila in razgrnitve
30.06.2021 do 23:59
350-0007/2020/60
22.04.2021