Ugotovitveni sklep o revalorizaciji vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Bohinj za leto 2023

Predpisi, na katere predpis vpliva