Ugotovitveni sklep o revalorizaciji vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Bohinj za leto 2022

Predpisi, na katere predpis vpliva

Predpisi, ki so podlaga za sprejem