Številka 10/2021

30. 12. 2021 296
Odlok o proračunu Občine Bohinj za leto 2022 (Številka 10/2021)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 23.12.2021
Začetek veljavnosti: 31.12.2021
Konec veljavnosti: 31.12.2022
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Sklep o dopolnitvi cenika (Številka 10/2021)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 23.12.2021
Začetek veljavnosti: 31.12.2021
Konec veljavnosti: 06.07.2023
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ostalo
Ugotovitveni sklep o revalorizaciji vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Bohinj za leto 2022 (Številka 10/2021)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Župan
Datum sprejetja: 15.12.2021
Začetek veljavnosti: 01.01.2022
Konec veljavnosti: 31.12.2022
Tip objave: Sklep
Vsebina: Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča