Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Bohinj

Predpisi, na katere predpis vpliva