Številka 5/2002

19. 7. 2002 948
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Bohinj (Številka 5/2002)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 11.07.2002
Začetek veljavnosti: 20.07.2002
Konec veljavnosti: 31.12.2019
Tip objave: Odlok
Vsebina: Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
Odlok o lokalni turistični vodniški službi v Občini Bohinj (Številka 5/2002)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 11.07.2002
Začetek veljavnosti: 03.08.2002
Tip objave: Odlok
Vsebina: Gostinstvo in turizem
Odlok o športno rekreativni vodniški službi v Občini Bohinj (Številka 5/2002)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 11.07.2002
Začetek veljavnosti: 03.08.2002
Tip objave: Odlok
Vsebina: Šport
Odlok o postavljanju turistične signalizacije, reklamnih objektov in nameščanju neprometnih oznak (Številka 5/2002)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 11.07.2002
Začetek veljavnosti: 03.08.2002
Tip objave: Odlok
Vsebina: Javno obveščanje in informiranje