Številka 3/2004

28. 4. 2004 1287
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica (Številka 3/2004)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 28.01.2004
Začetek veljavnosti: 13.05.2004
Tip objave: Odlok
Vsebina: Knjižnice
Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Bohinj (Številka 3/2004)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 26.02.2004
Začetek veljavnosti: 29.04.2004
Konec veljavnosti: 31.12.2019
Tip objave: Odlok
Vsebina: Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
Sklep o določitvi povprečnih stroškov komunalne opreme za leto 2004 in meril za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Bohinj (Številka 3/2004)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 22.04.2004
Začetek veljavnosti: 29.04.2004
Konec veljavnosti: 05.03.2005
Tip objave: Sklep
Vsebina: Prispevki
Sklep o povprečni gradbeni ceni stanovanj in povprečnih stroških urejanja zemljišč v Občini Bohinj za leto 2004 (Številka 3/2004)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 22.04.2004
Začetek veljavnosti: 29.04.2004
Konec veljavnosti: 05.03.2005
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ostalo
Program priprave dopolnitve Odloka o sprejemu zazidalnega načrta za območje Sz-1 »Strženica« (UVOB št. 4/98, 3/99 in 7/99) (Številka 3/2004)
Status: Veljavno
Organ: Župan
Datum sprejetja: 08.04.2004
Začetek veljavnosti: 28.04.2004
Tip objave: Drugo
Vsebina: Zazidalni načrt (ZN)