Odlok o stavbnih zemljiščih v Občini Bohinj

Predpisi, na katere predpis vpliva