Številka 2/2009

3. 4. 2009 1546
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za Triglavski narodni park (uradno prečiščeno besedilo - PUP TNP – UPB2) (Številka 2/2009)
Status: Uradno prečiščeno besedilo
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 26.03.2009
Začetek veljavnosti: 04.04.2009
Tip objave: Odlok
Vsebina: Prostorski ureditveni pogoji (PUP)
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Bohinj za leto 2008 (Številka 2/2009)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 26.03.2009
Začetek veljavnosti: 18.04.2009
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Bohinj (Številka 2/2009)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 26.03.2009
Začetek veljavnosti: 18.04.2009
Tip objave: Poslovnik
Vsebina: Poslovnik občinskega sveta
Sklep o določitvi povprečnih stroškov komunalne opreme za leto 2009 in meril za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Bohinj (Številka 2/2009)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 26.03.2009
Začetek veljavnosti: 04.04.2009
Tip objave: Sklep
Vsebina: Prispevki