Zaključni račun proračuna Občine Bohinj za leto 2016

Predpisi, na katere predpis vpliva