Številka 6/2016

8. 7. 2016 1546
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Bohinj za leto 2016-I (Številka 6/2016)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 30.06.2016
Začetek veljavnosti: 09.07.2016
Konec veljavnosti: 31.12.2016
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Odlok o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Bohinj (Številka 6/2016)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 30.06.2016
Začetek veljavnosti: 09.07.2016
Tip objave: Odlok
Vsebina: Gostinstvo in turizem
Tehnični pravilnik o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Bohinj (Številka 6/2016)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 30.06.2016
Začetek veljavnosti: 23.07.2016
Tip objave: Pravilnik
Vsebina: Ravnanje s komunalnimi odpadki
Sklep o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro (Številka 6/2016)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 30.06.2016
Začetek veljavnosti: 09.07.2016
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro