Tehnični pravilnik o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Bohinj

Predpisi, na katere predpis vpliva