Številka 2/2017

7. 4. 2017 821
Zaključni račun proračuna Občine Bohinj za leto 2016 (Številka 2/2017)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 30.03.2017
Začetek veljavnosti: 07.04.2017
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Sklep o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro (Številka 2/2017)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 30.03.2017
Začetek veljavnosti: 08.04.2017
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro