27. redna seja Občinskega sveta

414
Seja je potekala dne 23.12.2021 ob 17.00

Videoposnetek

Predpisi, sprejeti na tej seji

Odlok o proračunu Občine Bohinj za leto 2022 (Številka 10/2021)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 23.12.2021
Začetek veljavnosti: 31.12.2021
Konec veljavnosti: 31.12.2022
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Sklep o dopolnitvi cenika (Številka 10/2021)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 23.12.2021
Začetek veljavnosti: 31.12.2021
Konec veljavnosti: 06.07.2023
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ostalo
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za hotel Zlatorog v Ukancu, za del enote urejanja prostora UK-3 (Številka 1/2022)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 23.12.2021
Začetek veljavnosti: 25.01.2022
Tip objave: Odlok
Vsebina: Občinski podrobni prostorski načrti (OPPN)
Odlok o spremembi Odloka o koncesiji za graditev obstoječih žičniških naprav na Kobli, Voglu, Senožetih v Srednji vasi, Goreljku in Rudnem polju (Številka 1/2022)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 23.12.2021
Začetek veljavnosti: 11.01.2022
Tip objave: Odlok
Vsebina: Ostalo