Številka 1/2022

10. 1. 2022 162
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za hotel Zlatorog v Ukancu, za del enote urejanja prostora UK-3 (Številka 1/2022)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 23.12.2021
Začetek veljavnosti: 25.01.2022
Tip objave: Odlok
Vsebina: Občinski podrobni prostorski načrti (OPPN)
Odlok o spremembi Odloka o koncesiji za graditev obstoječih žičniških naprav na Kobli, Voglu, Senožetih v Srednji vasi, Goreljku in Rudnem polju (Številka 1/2022)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 23.12.2021
Začetek veljavnosti: 11.01.2022
Tip objave: Odlok
Vsebina: Ostalo