Domov Obvestila Občinsko glasilo Številka 2/2003

Številka 2/2003

28. 3. 2003 1007
Odlok o proračunu Občine Bohinj za leto 2003 (Številka 2/2003)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 27.03.2003
Začetek veljavnosti: 28.03.2003
Konec veljavnosti: 31.12.2003
Odlok o proračunu Občine Bohinj za leto 2004 (Številka 2/2003)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 27.03.2004
Začetek veljavnosti: 29.03.2003
Konec veljavnosti: 31.12.2004
Odlok o taksah za priključitev na javni vodovod in kanalizacijo v Občini Bohinj (Številka 2/2003)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 27.03.2003
Začetek veljavnosti: 29.03.2003
Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilu stroškov (Številka 2/2003)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 27.03.2003
Začetek veljavnosti: 06.03.2003
Konec veljavnosti: 27.03.2007
Sklep o določitvi višine nadomestil za uporabo parkirišč in gozdne ceste po odloku o prometnem in obalnem režimu na območju Bohinjskega jezera za leto 2003 (Številka 2/2003)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 27.03.2003
Začetek veljavnosti: 29.03.2003
Konec veljavnosti: 05.05.2006
Sklep o povprečni gradbeni ceni stanovanj in povprečnih stroških urejanja zemljišč v Občini Bohinj za leto 2003 (Številka 2/2003)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 06.03.2003
Začetek veljavnosti: 29.03.2003
Konec veljavnosti: 29.04.2004
Sklep o določitvi povprečnih stroškov komunalne opreme za leto 2003 in meril za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Bohinj (Številka 2/2003)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 06.03.2003
Začetek veljavnosti: 29.03.2003
Konec veljavnosti: 29.04.2004
Sklep o imenovanju podžupanov Občine Bohinj (Številka 2/2003)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 06.03.2003
Začetek veljavnosti: 06.03.2003
Odredba o razporeditvi poslovnega, delovnega časa in uradnih ur v občinski upravi Občine Bohinj (Številka 2/2003)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Župan
Datum sprejetja: 28.03.2003
Začetek veljavnosti: 29.03.2003
Konec veljavnosti: 23.11.2019
Navodilo o evidentiranju delovnega časa v Občini Bohinj (Številka 2/2003)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinska uprava
Datum sprejetja: 28.03.2003
Konec veljavnosti: 23.11.2019
Tip objave: Predpis
Vsebina: Občinska uprava