Sklep o določitvi višine nadomestil za uporabo parkirišč in gozdne ceste po odloku o prometnem in obalnem režimu na območju Bohinjskega jezera za leto 2003

Predpisi, na katere predpis vpliva