Številka 1/2007

5. 1. 2007 1314
Spremembe in dopolnitve statuta Občine Bohinj (Številka 1/2007)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 21.12.2006
Začetek veljavnosti: 06.01.2007
Konec veljavnosti: 24.11.2007
Tip objave: Statut
Vsebina: Statut občine
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Bohinj (Številka 1/2007)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 21.12.2006
Začetek veljavnosti: 06.01.2007
Konec veljavnosti: 24.11.2007
Tip objave: Poslovnik
Vsebina: Poslovnik občinskega sveta
Sklep o uskladitvi cen za leto 2007 (Številka 1/2007)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Župan
Datum sprejetja: 12.12.2006
Začetek veljavnosti: 01.01.2007
Konec veljavnosti: 31.12.2007
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ostalo
Sklep o potrditvi mandata (Številka 1/2007)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 21.12.2006
Začetek veljavnosti: 21.12.2006
Tip objave: Sklep
Vsebina: Občinski svet
Sklep o določitvi vrednosti točke komunalne takse v Občini Bohinj za leto 2007 (Številka 1/2007)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 21.12.2006
Začetek veljavnosti: 06.01.2007
Tip objave: Sklep
Vsebina: Takse