Sklep o določitvi vrednosti točke komunalne takse v Občini Bohinj za leto 2007

Predpisi, ki so podlaga za sprejem