Odlok o plovbnem režimu v občini Bohinj (neuradno prečiščeno besedilo)

Predpisi, na katere predpis vpliva