Odlok o plakatiranju v Občini Bohinj

Predpisi, na katere predpis vpliva