Številka 4/2023

11. 4. 2023 124
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja EUP BB-31 Kamp Danica v Bohinjski Bistrici (Številka 4/2023)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 30.03.2023
Začetek veljavnosti: 26.04.2023
Tip objave: Odlok
Vsebina: Občinski podrobni prostorski načrti (OPPN)
Zaključni račun proračuna Občine Bohinj za leto 2022 (Številka 4/2023)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 30.03.2023
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine