Odločba o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

12.02.2020 261
12.02.2020
Namere in odločbe
27.02.2020 do 23:59
478-9/2020/3
12.02.2020