Številka 1/2020

7. 2. 2020 3748
Odlok o prometnem režimu občine Bohinj (Številka 1/2020)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 30.01.2020
Začetek veljavnosti: 22.02.2020
Tip objave: Odlok
Vsebina: Promet in zveze
Odlok o postopku sofinanciranja letnega programa športa v občini Bohinj (Številka 1/2020)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 30.01.2020
Začetek veljavnosti: 22.02.2020
Tip objave: Odlok
Vsebina: Šport
Pravilnik o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva v Občini Bohinj (Številka 1/2020)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 30.01.2020
Začetek veljavnosti: 22.02.2020
Tip objave: Pravilnik
Vsebina: Ostalo
Sklep o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro (Številka 1/2020)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 30.01.2020
Začetek veljavnosti: 08.02.2020
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro