Pravilnik o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva v Občini Bohinj