Številka 6/2022

4. 7. 2022 319
Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju občine Bohinj (Številka 6/2022)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 23.06.2022
Začetek veljavnosti: 19.07.2022
Tip objave: Odlok
Vsebina: Gospodarske javne službe
Pravilnik o podeljevanju finančnih nagrad dijakom in študentom občine Bohinj (Številka 6/2022)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 23.06.2022
Začetek veljavnosti: 05.07.2022
Tip objave: Pravilnik
Vsebina: Štipendije, subvencije, denarna pomoč, posojila
Sklep o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro (Številka 6/2022)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 23.06.2022
Začetek veljavnosti: 05.07.2022
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro
Sklep o določitvi cen (Številka 6/2022)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 23.06.2022
Začetek veljavnosti: 05.07.2022
Konec veljavnosti: 06.07.2023
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ostalo