Pravilnik o podeljevanju finančnih nagrad dijakom in študentom občine Bohinj