Odločba o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

12. 2. 2020 486
12.02.2020
Namere, odločbe, pobude
27.02.2020 do 23:59
478-9/2020/3
12.02.2020