Številka 5/2019

7. 6. 2019 464
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Bohinj za leto 2019-I (Številka 5/2019)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 23.05.2019
Začetek veljavnosti: 08.06.2019
Konec veljavnosti: 31.12.2019
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Tržni red tržnice Ribčev Laz (Številka 5/2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 23.05.2019
Začetek veljavnosti: 08.06.2019
Tip objave: Predpis
Vsebina: Trgovina
Sklep o določitvi cen za tržnico v Ribčevem Lazu (Številka 5/2019)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 23.05.2019
Začetek veljavnosti: 08.06.2019
Konec veljavnosti: 06.07.2023
Tip objave: Sklep
Vsebina: Pristojbine
Sklep o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro (Številka 5/2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 23.05.2019
Začetek veljavnosti: 08.06.2019
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro