Sklep o določitvi cen za tržnico v Ribčevem Lazu

Predpisi, na katere predpis vpliva