Številka 3/1999

30. 4. 1999 1540
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za plansko celoto Bohinj (Številka 3/1999)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 14.04.1999
Začetek veljavnosti: 01.05.1999
Tip objave: Odlok
Vsebina: Prostorski ureditveni pogoji (PUP)
Odlok o proračunu Občine Bohinj za leto 1999 (Številka 3/1999)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 14.04.1999
Začetek veljavnosti: 01.05.1999
Konec veljavnosti: 29.12.1999
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za plansko celoto Triglavski narodni park (Številka 3/1999)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 14.04.1999
Začetek veljavnosti: 01.05.1999
Tip objave: Odlok
Vsebina: Prostorski ureditveni pogoji (PUP)
Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Bohinj za leto 1998 (Številka 3/1999)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 14.04.1999
Začetek veljavnosti: 01.05.1999
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj in o povprečnih stroških urejanja zemljišč v Občini Bohinj za leto 1999 (Številka 3/1999)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 18.03.1999
Začetek veljavnosti: 01.05.1999
Konec veljavnosti: 25.03.2000
Tip objave: Odlok
Vsebina: Ostalo
Poslovnik Občinskega sveta Občine Bohinj (Številka 3/1999)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 14.04.1999
Začetek veljavnosti: 01.05.1999
Konec veljavnosti: 24.11.2007
Tip objave: Poslovnik
Vsebina: Poslovnik občinskega sveta
Statut Občine Bohinj (Številka 3/1999)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 14.04.1999
Začetek veljavnosti: 01.05.1999
Konec veljavnosti: 24.11.2007
Tip objave: Statut
Vsebina: Statut občine
Valorizacija točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Bohinj (Številka 3/1999)
Status: Veljavno
Organ: Župan
Datum sprejetja: 21.04.1999
Začetek veljavnosti: 21.04.1999
Tip objave: Drugo
Vsebina: Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
Popravek Odloka o sprejemu Zazidalnega načrta za območje Sz - 1 ''Strženica'' (Številka 3/1999)
Status: Veljavno
Organ: Občinska uprava
Začetek veljavnosti: 30.04.1999
Tip objave: Drugo
Vsebina: Zazidalni načrt (ZN)
Program priprave za spremembe in dopolnitve ZN Športno-rekreacijski center Danica v Bohinjski Bistrici (UVG 15-198/75) (Številka 3/1999)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Župan
Datum sprejetja: 22.04.1999
Začetek veljavnosti: 22.04.1999
Konec veljavnosti: 26.04.2023
Tip objave: Drugo
Vsebina: Šport, Zazidalni načrt (ZN)