Številka 1/2003

4. 3. 2003 1380
Spremembe Statuta Občine Bohinj (Številka 1/2003)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 30.01.2003
Začetek veljavnosti: 30.01.2003
Konec veljavnosti: 24.11.2007
Tip objave: Statut
Vsebina: Statut občine
Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta Občine Bohinj (Številka 1/2003)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 30.01.2003
Začetek veljavnosti: 30.01.2003
Konec veljavnosti: 24.11.2007
Tip objave: Poslovnik
Vsebina: Poslovnik občinskega sveta
Sklep o ponovni javni razgrnitvi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Triglavski narodni park (Številka 1/2003)
Status: Veljavno
Organ: Župan
Datum sprejetja: 24.02.2003
Začetek veljavnosti: 05.03.2003
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javne razgrnitve, Prostorski ureditveni pogoji (PUP)