Številka 4/2004

11. 6. 2004 927
Statut Turizem Bohinj – zavod za pospeševanje turizma (Številka 4/2004)
Status: Veljavno
Organ: Drugo
Datum sprejetja: 29.03.2004
Začetek veljavnosti: 22.04.2004
Tip objave: Statut
Vsebina: Kulturni, turistični in športni zavodi
Sprememba sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture (Številka 4/2004)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 03.06.2004
Začetek veljavnosti: 11.06.2004
Konec veljavnosti: 04.04.2022
Tip objave: Sklep
Vsebina: Kultura in umetnost
Pravilnik o sprejemu otrok v enoto vrtca Bohinj in o plačevanju oskrbnine (Številka 4/2004)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Drugo
Datum sprejetja: 11.05.2004
Začetek veljavnosti: 11.06.2004
Konec veljavnosti: 05.06.2010
Tip objave: Pravilnik
Vsebina: Vrtci, Predšolska vzgoja
Pravilnik za vrednotenje programov humanitarnih in invalidskih organizacij, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Bohinj (Številka 4/2004)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 03.06.2003
Začetek veljavnosti: 12.06.2004
Tip objave: Pravilnik
Vsebina: Družbene dejavnosti