Številka 8/2007

9. 11. 2007 1571
Poslovnik Občinskega sveta Občine Bohinj (Številka 8/2007)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 25.10.2007
Začetek veljavnosti: 24.11.2007
Tip objave: Poslovnik
Vsebina: Poslovnik občinskega sveta
Statut Občine Bohinj (Številka 8/2007)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 25.10.2007
Začetek veljavnosti: 24.11.2007
Tip objave: Statut
Vsebina: Statut občine
Odlok o razglasitvi hiše z mlinom in žago v Stari Fužini 180 za kulturni spomenik lokalnega pomena (Številka 8/2007)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 25.10.2007
Začetek veljavnosti: 24.11.2007
Tip objave: Odlok
Vsebina: Kultura in umetnost
Obvezna razlaga drugega in tretjega odstavka 88. člena ter tretjega odstavka 99. člena Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za Triglavski narodni park (Številka 8/2007)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 25.10.2007
Začetek veljavnosti: 09.11.2007
Tip objave: Drugo
Vsebina: Prostorski ureditveni pogoji (PUP)