Številka 3/2014

9. 5. 2014 1121
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bohinj za leto 2014 - I (Številka 3/2014)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 17.04.2014
Začetek veljavnosti: 10.05.2014
Konec veljavnosti: 31.12.2014
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Zaključni račun proračuna Občine Bohinj za leto 2013 (Številka 3/2014)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 17.04.2014
Začetek veljavnosti: 09.05.2014
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Bohinj za leto 2014 (Številka 3/2014)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 17.04.2014
Začetek veljavnosti: 10.05.2014
Tip objave: Sklep
Vsebina: Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča