Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oddajanju poslovnih prostorov v najem

Predpisi, na katere predpis vpliva