Odlok o predkupni pravici Občine Bohinj

Predpisi, na katere predpis vpliva