Zelene rešitve

1670
516.150,42 €
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja, LAS projekti
299.999,77 €
Zaključeno
januar 2019
junij 2021