Začetek priprave nove občinske Celostne prometne strategije Občine Bohinj, vabilo k sodelovanju

29. 5. 2024 399