Ureditev sprehajalne poti in razgledne točke na Skalci (Ribčev laz)

PREDLOG PROJEKTA

Območje izvedbe

Kratek opis predloga

Podrobnejši opis

FINANČNO OVREDNOTENJE

Približno finančno ovrednotenje vseh stroškov

PREDLAGATELJ-ICA

Ime in priimek