Semenjalnica

1725
118.371,22 €
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja, LAS projekti
99.938,75 €
Zaključeno
januar 2018
december 2019